تصویر عنوان

B.U.T Premium

سویه انتخابی برای پرورش دهندگانی که متقاضی:
⦁ پرنده متوسط وزن
⦁ مدیریت آسان در دوره پرورش
⦁ بازده اقتصادی بالا با کمترین هزینه تولید

این سویه به خاطر ویژگی های ذیل منجر به بهترین درآمد اقتصادی در دوره پرورش می شود:
⦁ مدیریت آسان
⦁ ضریب تبدیل عالی
⦁ بازده گوشتی ایده آل
⦁ قابلیت زنده مانی بالا

خلاصه عملکرد بوقلمون تجاری B.U.T Premium
نرگوشتی
سن(هفته) وزن زنده(کیلوگرم) دان مصرفی(هفتگی/کیلوگرم) ضریب تبدیل
۱۶ ۱۴٫۸ ۳٫۷۲ ۲٫۱۸
۱۸ ۱۷٫۳۸ ۴٫۰۷ ۲٫۳۲
۲۰ ۱۹٫۸۷ ۴٫۲۶ ۲٫۴۵

ماده گوشتی
سن(هفته) وزن زنده(کیلوگرم) دان مصرفی(هفتگی/کیلوگرم) ضریب تبدیل
۱۲ ۷٫۱۴ ۲٫۳۹ ۲٫۰۸
۱۴ ۸٫۸۷ ۲٫۶۵ ۲٫۲۶
۱۶ ۱۰٫۴۸ ۲٫۸۶ ۲٫۴۴