ساخت و توزيع دان اختصاصی بوقلمون

بیشتر بدانید

مشارکت در پرورش( فنی، مالی)

بیشتر بدانید

توزیع و فروش گوشت بوقلمون

بیشتر بدانید

مشارکت در پرورش در مزارع بوقلمون گوشتی و ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی

ایجاد شرایط مناسب محيطی اعم از دما، رطوبت نسبی و تهويه مطلوب از عوامل حياتی در پرورش جوجه بوقلمون سالم است. همچنين خوراک تقريباً ۷۰ درصد هزينه های جاری واحدهای توليد بوقلمون گوشتی را به خود اختصاص می­دهد، لذا تهيه، توزيع و فراهم نمودن دان مناسب و مطلوب برای جوجه بوقلمون­ها در بازده اقتصادی گله نقش کليدی دارد.

مشاهده کنید
شرکت زرین جوجه
 • شرکت زرین جوجه شمال ۵
 • شرکت زرین جوجه شمال ۴
 • شرکت زرین جوجه شمال ۳
 • شرکت زرین جوجه شمال ۲
 • شرکت زرین جوجه شمال ۱
خدمات قابل ارائه شرکت زرین جوجه شمال 

بازده گوشتی ایده آل

ضریب تبدیل عالی

مدیریت آسان

بازده اقتصادی بالا با کمترین هزینه تولید

پرنده متوسط وزن

قابلیت زنده مانی بالا

مشتریان

برخی از مشتریان برجسته ما

 • dieseldiesel
 • canoncanon
 • raybanrayban
 • fedexfedex
 • ebayebay
 • intelintel
 • diesel2diesel2
 • rayban2rayban2
 • canon2canon2
 • fedex2fedex2