تصویر عنوان

پن بندی

پن بندی چیست؟

یکی از شیوه های مدیریت جوجه بوقلمون در هفته های نخست پرورش،تقسیم بندی سالن ها به حلقه ها و پن های مدور می باشد که به این روش پن بندی می گویند.

فواید پن بندی در پرورش بوقلمون چیست؟

۱-در ابتدای تخلیه جوجه بوقلمون در سالن پن بندی باعث می شود جوجه ها سریعتر آب خوری و دان خوری را پیدا بکنند که این مسئله در مورد بوقلمون از ارزش بالایی بر خوردار است زیرا در طبیعت پرنده مادر است که را ه های رسیدن به آب و دان را به جوجه آموزش می دهد در حالیکه در سالن جوجه خود باید این کار را یاد بگیرد.و بوقلمون بر خلاف مرغ پرنده ای است که وابستگی زیادی به مادر خود دارد.لذا با پن بندی کمک می کنیم که جوجه در غیاب مادر خود راحت تر در سالن به محیط اطراف و لوازم پیرامون خود عادت بکند.که این امر موجب پیشگیری از دهیدراته شدن جوجه(از دست رفتن آب بدن) و رشد هر چه سریعتر دستگاه گوارش به علت دسترسی سریعتر به دان و در نتیجه سلامت بیشتر و وزن گیری بیشتر در آخر دوره شود.

۲-جوجه بوقلمون حساسیت بالایی به نامطلوب بودن شرایط محیطی دارد. از جمله دما و رطوبت که از پارامتر های مهم در پرورش این پرنده می باشد.با در نظر گرفتن شرایط سالن های پرورشی در ایران در اکثر مواقع این شرایط به طور مطلوب در سالن مهیا نمی شود.و در چنین شرایطی یعنی دمای پایین همزمان با رطوبت پایین باعث می شود که جوجه ها روی هم جمع شوند که این امر باعث خفگی یک تعدادی از جوجه ها در روز های اول پرورشی می شود.با پن بندی کردن این وضعیت تا حدود زیادی قابل کنترل می باشد و دیگر نیازی به دور زدن مداوم کارگر در بین جوجه ها نیست که خود باعث کاهش استرس دور زدن بین جوجه ها می شود.و از تلفات اولیه جوجه تا حد زیادی می کاهد.البته با این توضیح که پن ایجاد شده باید به صورت دایره باشد تا گوشه ای برای جمع شدن جوجه روی هم نداشته باشد.

۳-با پن بندی کردن در عمل سالن را به چند بخش می توان تقسیم کرد که هم نظارت بر جوجه ها راحت تر و ملموس تر می شود و به دقت می توان وضعیت جوجه ها را تحت نظر داشت چون در این حالت دیگر با یک توده ای از جوجه ها روبرو نیستیم بلکه یک تعداد محدودی از جوجه ها در هر پن وجود دارد.و همچنین اگر احیاناً اتفاقی مثل نشت سیستم های آبرسانی در سالن صورت بگیرد فقط یک بخش از جوجه ها را تحت تاثیر قرار می دهد نه کل جوجه ها که چنین موارد به راحتی شرایط قابل کنترل می باشد.

۴-یکی دیگر از فواید پن بندی این است که آب خوری ها و دان خوری ها به طور یکسان بین جوجه ها پخش می شود و این امر باعث یکنواخت شدن گله از نظر وزنی خواهد شد.

۵-در صورت ایجاد بیماری در سالن در هفته ای اول این بیماری به راحتی قابل کنترل خواهد بود و می توان از انتقال آن به سایر پن ها جلوگیری کرد.

۶-این نکته قابل ذکر است که در صورت مجهز بودن سالن به مادر مصنوعی پن بندی ارزش مضاعف پیدا می کند و از اتلاف حرارتی هم جلوگیری می شود و دیگر نیازی به گرم کردن کل سالن نیست و فقط پن ها گرم خواهند شد.

چگونه در سالن پن بندی کنیم؟

۱-از کارتن پلاست یا کارتن های مقوایی برای این منظور می توان استفاده کرد. این مواد باید یک بار مصرف باشد و فقط برای یک دوره استفاده کرد.

۲-ارتفاع حداقل ۴۵ سانتی متری برای تشکیل حصار کفایت می کند.

۳-قطر حلقه ها و پن ها باید حدود چهار متر(حداقل ۵/۳ تا حداکثر۵/۴) باشد. حداکثر ۳۰۰ جوجه نر یا ۴۰۰ جوجه بوقلمون ماده (حدود ۳۵۰ جوجه نر و ماده به صورت مخلوط) برای تخلیه در هر قطعه در نظر گرفته شود.تعداد بیشتر موجب رقابت بیشتر سر منابع می شود.

۴-فضای داخلی حلقه باید مدور و دایره باشد و نباید کنج ویا گوشه داشته باشد.

۵-در داخل حلقه در صورت استفاده از پوشال به عنوان بستر باید رول کاغذی هم استفاده شود.

۶-فاصله حداقل ۱۲-۱۰ سانتی متری ظروف از دیواره پن رعایت شود. در یک پن حدود۷/۳ متری سه آبخوری زنگوله ای و سه آبخوری اضافی،سه سینی دان خوری و سه دان خوری موقتی برای روزهای نخست به ازای هر ۲۵۰ قطعه جوجه فراهم شود.در صورت استفاده کردن از این فضا برای ۳۵۰ جوجه،می توان ۵ آبخوری و ۵ سینی فراهم کرد.

۷-از روز چهارم به بعد هر دو حلقه به هم ملحق شده و یک حلقه را تشکیل می دهند.و هر سه روز یک بار این الحاق حلقه ها به هم باید صورت گیرد.تا حداکثر تا پایان هفته دوم حلقه ها به طور کامل جمع شده و جوجه ها در سالن پخش می شوند.

در یک پن حدود۷/۳ متری سه آبخوری زنگوله ای و سه آبخوری اضافی،سه سینی دان خوری و سه دان خوری موقتی برای روزهای نخست به ازای هر ۲۵۰ قطعه جوجه فراهم شود.در صورت استفاده کردن از این فضا برای ۳۵۰ جوجه،می توان ۵ آبخوری و ۵ سینی فراهم کرد.

تصاویر مربوط به پن بندی در ایران: