تصویر عنوان

قطع نوک یا نوک چینی در بوقلمون

قطع نوک چیست؟

قطع کردن قسمت هایی از نوک بالا یا هر دو نوک طیور صنعتی برای بهبود شرایط پرورشی را قطع نوک یا نوک چینی می گویند.که معمولاً ۳/۱ قدامی(جلویی) نوک قطع می شود.

قطع نوک چه مزایایی می تواند در پرورش بوقلمون داشته باشد؟

۱-کاهش و حتی متوقف نمودن خود خوری در گله های بوقلمون که یک مشکل عمده در پرورش این پرنده می باشد.

۲-به علت کاهش نوک تیز بودن نوک پرنده، پرت و هدر دادن دان توسط پرنده کمتر می شود چون در حالت عادی وقتی بوقلمون می خواهد دان بردارد به همان اندازه هم به بیرون می ریزد که با قطع نوک این حالت کمتر می شود ولذا ضریب تبدیل بهبود پیدا می کند، وزن گیری بهتر می شود و پرنده وقت کمتری برای جنگ و بازی گوشی با پرنده های دیگر تلف می کند و در نتیجه پرورش بهبود پیدا می کند.

بهترین زمان برای قطع نوک چه موقعی است؟

در دو زمان می توان قطع نوک انجام داد:

۱-در کارخانه جوجه کشی و در یک روزگی، که با استفاده از اشعه مادون قرمز یا اینفرارت این کار انجام می پذیرد.

۲-ویا در سالن پرورشی و در سن ۱۰-۷ روزگی قطع نوک صورت می گیرد.

چه مواردی را باید در قطع نوک رعایت کرد؟

۱-گله ای که بیمار است نباید قطع نوک در آن صورت بگیرد.

۲-قطع نوک نباید همزمان شود با سایر موارد استرس زا در گله همانند واکسیناسیون.

۳-قبل از اینکه قطع نوک صورت بگیرد باید آب و غذای کافی در اختیار گله قرار گیرد.

۴-تجویز ویتامین ها به خصوص ویتامین k و الکترولیت ها.

۵-عدم تجویز دارو های موثر بر انعقاد خون از جمله سولفانامیدی ها مانند سولتریم قبل از قطع نوک.

۶-ریختن دان بیشتر در دان خوری ها تا چند روز پس از قطع نوک.

۷-بعد از قطع نوک می توان جیره مقوی تری در اختیار گله باشد چون تا چند روز میزان مصرف غذا پایین می آید.

۸-در زمان قطع نوک یک عده از پرنده ها خوب خون بندی نمی شوند و باید کارگر آن ها را شناسایی کند و به کسی که کار قطع نوک را انجام می دهد معرفی کند تا دوباره خون بندی کند. در بوقلمون پرنده با زبان خود خون را می خورد و لذا باید دقت بیشتری انجام داد تا این نوع پرنده ها را شناسایی کرد.

نتیجه گیری:

با رعایت موارد ذکر شده در بالا قطع نوک در گله های بوقلمون توصیه می شود چون هم جلوی خود خوری را می گیرد و هم به صورت معجزه آسایی از پرت دان در سالن پیشگیری می کند.با قیمت بالایی که دان امروزه دارد این مسئله اهمیت بالایی پیدا می کند.

شکل ۱:دستگاه قطع نوک در کارخانه جوجه کشی.

شکل ۲:دستگاه های مختلف قطع نوک که در سالن پرورش بوقلمون استفاده می شوند.

شکل ۳:جوجه بوقلمون قطع نوک شده.

شکل۴:بوقلمون سن بالا که در جوجگی قطع نوک شده.