تصویر عنوان

optima

یک سویه جدید برای رده متوسط وزن در بازار بوقلمون
این سویه برای آن دسته از پرورش دهندگانی به بازار عرضه شده است که اهداف ذیل را دنبال می کنند:

⦁ پرنده سنگین وزن تر
⦁ نتایج بهینه در فرایند تولید

ویژگی های این سویه به شرح ذیل می باشد:
⦁ بالا بودن بازده گوشت سینه
⦁ افزایش چشمگیر در متوسط رشد روزانه
⦁ پرنده ای آرام
⦁ بستر خشک
⦁ این سویه برای پرورش دهندگان امروز توسعه پیدا کرده است

 

برای داشتن بهره بری بالا در طول دوره پرورش بوقلمون گوشتی ، شما باید تماشا کنید، گوش کنید و بفهمید که بوقلمون ها به شما چه می گویند
نظارت دقیق بر رفتار گله بوقلمون به شما در فهم این مسئله که آیا گله در شرایط مساعدی به سر می برد، کمک می کند . با ردیابی مراحل رشد و تغذیه در هفته های مختلف پرورش، این تشخیص برای شما آسان می شود که برای رسیدن به بهره برداری ایده آل در دوره پرورش به چه فاکتورهایی نیاز دارید و یا چه فاکتورهایی باید تغییر کند.
برای اطمینان بیشتراز اینکه موفقیت شما در دوره پرورش تضمین شده است از اطلاعات ذیل استفاده نمایید.