تصویر عنوان

شبکه توزیع

شرکت زرین جوجه شمال در راستای کاهش قیمت گوشت بوقلمون برای مصرف کننده نهایی با هدف کاهش حتی المقدور واسطه ها با ایجاد شبکه توزیع چه در بخش توزیع جوجه بوقلمون گوشتی و توزیع گوشت بوقلمون توانسته دستاوردهای عمده ای را در صنعت نوپا بوقلمون حاصل نماید. و همچنین با دارا بودن این شبکه مجهز امکان صادرات تخم نطفه دار بوقلمون، جوجه بوقلمون یک روزه، دان مخصوص بوقلمون و گوشت بوقلمون را به کشور های CIS و عراق را دارد.
شبکه توزیع جوجه بوقلمون گوشتی:
شرکت زرین جوجه با فروش مستقیم جوجه یکروه بوقلمون گوشتی به شرکت های طرف قرار داد و فارم های مستقل در سراسر کشور گامی موثر در حذف واسطه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده گوشت بوقلمون بر داشته است. در ضمن این شرکت با ارائه خدمات حمل جوجه گوشتی با شبکه توزیع مخصوص خود، تضمین کننده ارائه جوجه با کیفیت تری به فارم های گوشتی در سراسر کشور است. مزایای شبکه توزیع جوجه بوقلمون شرکت زرین جوجه به شرح ذیل می باشد:
وسایل نقلیه مخصوص حمل جوجه بوقلمون: ماشینهای حمل جوجه منحصرا برای حمل جوجه بوقلمون طراحی شده و قفسه های این ماشین طوری تعبیه شده است که اختصاصا برای حمل کارتن های جوجه بوقلمون است.
رعایت تمام اصول قرنطینه و امنیت زیستی در ماشینهای حمل جوجه: ماشینهای حمل جوجه شرکت زرین جوجه با رعایت تمامی اصول امنیت زیستی اقدام به بارگیری جوجه بوقلمون از واحد جوجه کشی مستقل شرکت زرین جوجه می کند.
کنترل شرایط محیطی در کابین های حمل جوجه: جوجه بوقلمون یکروزه حساسیت زیادی نسبت به دما و رطوبت و این عامل به تنهایی منجر به بالا رفتن درصد تلفات در هفته پرورش فارم های بوقلمون گوشتی می شود. ماشین های حمل جوجه بوقلمون شرکت زرین جوجه با دارا بودن تجهیزات مناسب برای نگهداری جوجه ها در شرایط دما و رطوبت مساعد و کنترل این دما با نرم افزار های مخصوص، تضمین کننده ارائه جوجه با کیفیت تری به فارمهای گوشتی بوقلمون هستند.
نیرونی انسانی مجرب در شبکه توزیع جوجه: شرکت زرین جوجه با استخدام راننده های مجرب و آگاه به تمام اصول امنیت زیستی اقدام به توزیع جوجه بوقلمون در سرتاسر کشور عزیزمان ایران می نماید.
مجوز مخصوص حمل جوجه: ماشینهای حمل جوجه بوقلمون با دارا بودن مجوزهای حمل و نقل و سایر امکانات فنی اقدام به ارائه خدمات توزیع می نمایند.
شرکت زرین جوجه در زمینه ارائه خدمات توزیع جوجه بوقلمون گوشتی از واحد جوجه کشی تا فارم های گوشتی بوقلمون متعهد به رعایت اصول زیست محیطی برای عدم انتشار بیماریها در مناطق مختلف است. از این رو هیچ مسوولیتی در قبال ارائه خدمات حمل جوجه بوقلمون گوشتی به مناطقی که درگیر مخاطرات امنیت زیستی شده اند، ندارد.
شبکه توزیع گوشت بوقلمون:
شرکت زرین جوجه شمال با مشارکت شرکت بوقلمون تک و همینطور واحد بسته بندی و فرآوری ویگل اقدامات موثری دیگری در زمینه توزیع گوشت بوقلمون به مراکزی چون فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، سوپر مارکت ها، بازار روزها، رستوران ها، کترینگ ها، هتل ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها و موسسات دولتی برداشته است.