محصولات

شرکت زرین جوجه شمال با یک ترکیب متعادل از بخشهای مختلف در زنجیره تولید گوشت بوقلمون، آماده عرضه محصولات و خدمات به دستکاران این صنعت در بخشهای مختلف نظیر واحدهای مادر، هچری ها، واحدهای پرورش بوقلمون گوشتی و در نهایت مصرف کننده نهایی است.