جوجه بوقلمون گوشتی

شرکت زرین جوجه شمال با بهره گیری از مشاوره و واردات مستقیم جوجه های مولد بوقلمون از معتبرترین مراکز مرتبط با صنعت بوقلمون (Hybrid Turkey، Aviagen Turkey)، عرضه کننده محصولات با کیفیت برای بازار های منتوع است.

ضریب تبدیل غذایی، زنده مانی طی دوره پرورش، بازده گوشت سینه تنها برخی از ویژگی های سویه تخم نطفه دار و جوجه بوقلمون های گوشتی منتخب و تولید شده شرکت زرین جوجه شمال است

ما متعهد به عرضه جوجه بوقلمون گوشتی با حداکثر کارایی و دوره پرورش سهل و آسان به بازار تامین گوشت هستیم.